Berry.En

NOVÉ PRÍSTUPY V MYSLENÍ - NOVÉ POSTUPY V MARKETINGU

Jednoznačný účinok, praktický a pôsobivý dizajn našich produktov a samozrejme ich zloženie ... znásobené cieleným prístupom k životu vytvára nové príležitosti. Cieľom je nielen robiť niečo pre svoje zdravie a dobrý pocit, ale aj zdokonaľovať sa na personálnej úrovni a zlepšovať kvalitu života. Naše produkty pozná a pravidelne užíva na celom svete mnoho ľudí podporujúc tým svoje zdravie a zdravú výživu v snahe optimalizovať svoju výživu a starostlivosť o pleť.

V období globalizácie, keď sa všetko mení rýchlejšie a nové trendy rýchlo prichádzajú a mnohé aj rýchlo zaniknú, je nevyhnutné pracovať s overeným, kvalitným produktom a postupmi v marketingu, čo stručne znamená: Nové prístupy v myslení. Preto sme aktívni nielen v našom regióne, otvárame sa s Berry.En súčasne celému svetu. Naši zákazníci dostávajú svoje produkty priamo, bez medzičlánku v obchode. Berry.En je zástancom priameho predaja.

O nás

V službách firmy

Naším základným krédom je myslieť a konať uvážene s cieľom dlhodobej perspektívy. Aj to je jeden z dôvodov, prečo naša každodenná cesta vedie priamo k našim zákazníkom a partnerom. Pracujeme na tom, aby sme boli jednou z najústretovejších spoločností v našom odvetví. Pristupujeme k sebe kriticky s cieľom stále sa zdokonaľovať aj v období našich úspechov. Na to, aby sme dokázali garantovať vynikajúci zákaznícky servis nielen dnes, ale aj do budúcnosti, základom našej filozofie v podnikaní sú dôvera a spoľahlivé vzťahy s našimi partnermi.

Stabilita ako cesta do budúcnosti

Zatiaľ čo globalizácia svet stále viac komplikuje, ľudia zmenili svoje postoje. Keď sa výrobné fabriky sťahujú do krajín s nižšími nákladmi, nie vždy sa dostavia očakávané benefity, ak sa na takúto zmenu pozrieme ako na celok. V budúcnosti bude stále dôležitejšie vytvoriť a zabezpečiť celý výrobný proces na princípoch stability, udržateľnosti a ochrany životného prostredia.

Na pulze doby

Berry.En s centrálou v Nemecku má všetky predpoklady adaptovať sa rýchlo a flexibilne na požiadavky medzinárodného, meniaceho sa trhu so súčasným napĺňaním potrieb zákazníkov a partnerov. Sústavné skvalitňovanie a rozširovanie ponuky našich produktov, orientácia na pokrokové stratégie a hľadanie nových trendov sú základné úlohy spoločnosti. Berry.En stojí na pevných základoch s cieľom udržať si a stále zväčšovať úspech firmy na trhu.

Manažment

Univerzálna odbornosť medzinárodného tímu

Keď sa spojí niekoľko odborníkov z rôznych oblastí s navzájom sa dopĺňajúcimi schopnosťami a skúsenosťami, vytvoria silný tím a výkonný manažment. Tak je to v Berry.En. Po zosumarizovaní rokov praxe u členov manažmentu naša spoločnosť disponuje viac ako 75 rokmi aktívnych skúseností. Koncentrácia know-how z oblastí biznis manažmentu, marketingu, zdravej výživy, propagácie, vzťahov so zákazníkmi, IT, vývoj softvéru, dizajn a logistiku je zárukou, že dôležité rozhodnutia sú dôsledne realizované s maximálnou odbornosťou v súlade so súčasnými postupmi. V Berry.En je cesta k rozhodnutiam vždy rýchla a produktívna.